q.a-header-letters-pages-20

ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie

Op 3 september vindt in samenwerking met TNO en Quantum Delta Nederland de ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie: toepassingsgebieden en ethisch-juridische aspecten plaats. Bent u geïnteresseerd in quantumtechnologie of nieuwsgierig naar de mogelijke toepassingen van deze technologie? Meld u dan nu eenvoudig aan via deze link en reserveer uw plek voor dit webinar.

Aan de horizon verschijnt een nieuwe technologie: quantumtechnologie. De technologie en de ideeën over toepassingen bestaan al een tijdje, maar door een aantal doorbraken is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Nederland speelt hier een belangrijke rol in en heeft de ambitie uitgesproken internationaal gidsland voor quantumtechnologie te worden.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving stelt zich ten doel om samen met haar netwerk bij te dragen aan een tijdige en goede voorbereiding van de maatschappij op de impact van quantumtechnologie en de kansen te benutten die de technologie biedt.

In 2019 publiceerde ECP met haar werkgroep quantum en quantumexperts uit het netwerk een essay met de titel ‘Verkenning quantumtechnologie – Aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie’. De publicatie van het essay markeerde het startpunt van een community die, gefaciliteerd door ECP, belanghebbenden verbindt om kennisuitwisseling en debat rond quantumtechnologie op gang te brengen. ECP wil met het platform ertoe bijdragen dat de samenleving zich tijdig voorbereidt op de komst van quantumtechnologie. Op het Jaarcongres ECP in 2019 werd een aanzet gegeven met een sessie over de stand van zaken van quantumtechnologie en de vraag wanneer de technologie toepasbaar wordt.

Als vervolg hierop wordt u 3 september in het webinar meegenomen in de toepassingsgebieden van quantum en de ethisch-juridische aspecten hiervan. Kunnen we nu al iets met deze disruptieve technologie? Zijn er organisaties die al werken met quantum en hoe passen zij de technologie toe? Als maatschappelijke verbinder laat ECP de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid aan het woord en nemen we de bijkomende ethische vraagstukken onder de loep.

Meer informatie
Dit evenement wordt online georganiseerd door ECP Platform voor de InformatieSamenleving, TNO en Quantum Delta NL. Als één van de vijf innovatie hubs van Quantum Delta NL wil Quantum.Amsterdam dit evenement onder de aandacht brengen van haar community. Meer informatie over het programma van dit evenement vindt u hier.

Share This Post

More To Explore

Geen categorie

Part 9: Why we need error correction

For serious quantum computing, we need to dramatically reduce the likelihood of error of each elementary step – not just a little bit, but by a factor of millions. With several recent breakthrough, this is the right time to understand the importance of error correction.

Read More »
professionals-guide

Part 4: The applications of quantum networks

If we’re building computers that deal with qubits, superposition and entanglement, wouldn’t these computers also need some way to send qubits to each other? This is the dream of the quantum internet: a network that exchanges quantum-mechanical photons between devices all around the world, parallel to our well-known ‘classical’ internet. 

Read More »